Ga direct naar de inhoud.

Privacyreglement

Om de zwangerschap, bevalling en kraambed goed te kunnen begeleiden moeten wij de administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen wij, maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals de verloskundige, geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan met de gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgesteld. Er wordt apart aan jullie gevraagd of jullie bezwaar hebben tegen het feit dat gegevens overgedragen worden aan bijvoorbeeld gynaecoloog, huisarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Patiëntengegevens

Alle gegevens die door ons verzameld worden in de loop van de zwangerschap, bevalling en kraambed, worden opgeslagen en veilig bewaard voor ten minste 15 jaar.

Deze gegevens worden vooral bewaard om ze weer te kunnen gebruiken bij een eventuele volgende zwangerschap. Daarnaast kunnen ze via de PRN gebruikt worden door derden (verloskundigen, gynaecologen, wetenschappers) met het doel de kwaliteit van de verloskundige zorg te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren. Om dezelfde reden worden uw gegevens ook geleverd aan de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR).

In deze gevallen worden de gegevens altijd anoniem verwerkt. Wanneer jullie er bezwaar tegen hebben dat jullie gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en registratie worden gebruikt, vragen wij jullie dit bij ons te melden. 

Geboortekaartjes

Wegens de nieuwe AVG privacywet is het niet meer toegestaan om geboortekaartjes, zonder toestemming, in de wachtkamer op te hangen. Als jullie een geboortekaartje naar ons opsturen, geef dan op de achterkant van het kaartje toestemming voor het ophangen hiervan. Willen jullie dit niet, stuur dan liever geen kaart. 

Website

De informatie op deze website is met name bedoeld voor de zwangeren woonachtig in en rond de gemeente Westland. Namen van personen, instellingen en hun telefoonnummers zijn alleen geldend voor de zwangeren voornoemd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze website. In deze website is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met name vermelden wij dat iedere zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.
Voor verdere info zie Privacy Statement