Ga direct naar de inhoud.

Samenwerking in de regio

Ziekenhuizen

Wij werken samen met twee ziekenhuizen in de omgeving:

In beide ziekenhuizen kun je terecht voor een poliklinische bevalling, in een huiselijke sfeer. Beval je zonder medische redenen, dan zullen wij de bevalling in het ziekenhuis begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat goede communicatie met gynaecoloog, kinderarts en andere specialismen ten goede komt van de uiteindelijke afloop van bevalling, moeder en kind. Daarom gaat onze voorkeur uit naar het Reinier de Graaf Gasthuis. Indien het door omstandigheden voorkomt dat we niet naar Delft kunnen, wijken wij uit naar het Haga Ziekenhuis. In andere ziekenhuizen kunnen wij geen goede, verantwoorde zorg leveren vanwege o.a. de afstand. 

Verloskundig Samenwerkinsverband (VSV)

Goede samenwerking kan alleen met goed overleg. Verloskundigen Vive la vie maakt dan ook deel uit van het VSV Reinier. In dit plaatselijk samenwerkingsverband komen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorgorganisaties bij elkaar om afspraken te maken over bijvoorbeeld de overdracht van clienten en het maken van richtlijnen. Al het contact binnen het VSV zorgt ervoor dat de clienten van Verloskundigenpraktijk Vive la vie de best mogelijke zorg ontvangen. 

Reinova geboortegroep

Sinds 1 november 2017 vormen het Reinier de Graaf Gasthuis (RDGG) tezamen met negen regionale verloskundigenpraktijken en zorgverzekeraar DSW nu officieel de Reinova Geboortegroep. Door dit samenwerkingsverband werken verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en neonatologen intensiever samen in de regio. Hierdoor krijgen zwangeren geboortezorg dichtbij huis als het kan en in het ziekenhuis als dat nodig is.  

We hebben met elkaar dat we het tot nu toe goed gekeurde basis zorgpad gaan gebruiken, zodat onze clienten weten wat haar te wachten staat tijdens zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Dit is een gekozen, en door het VSV, goedgekeurd hulpmiddel van het verplichte onderdeel van het 'patient consent' in de integrale geboortezorg standaard. Voor zorgpad zie onderstaande link, dit krijg je tevens mee na het intakegesprek bij ons op de praktijk. 

Iedere verloskundigenpraktijk die aangesloten is bij Reinova Geboortegroep heeft een eigen gynaecoloog als aanspreekpunt. De verloskundige bespreekt elke zwangere in een overleg van gynaecologen en verloskundigen. Zonodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijgt elke aanstaande moeder haar eigen zorgpad precies op maat. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Verloskundigen en gynaecologen maken gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als de bevalling.

Registreren
Als je nog geen patient bent in het Reinier de Graaf Gasthuis, is het van belang om je te registreren en een patientnummer ontvangt. Dit kan bij de registratiebalie van elke locatie van het Reinier de Graaf ziekenhuis. In Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder de patientnummer kunnen wij de zwangerschap niet met onze overleggynaecoloog bespreken. 

Toestemmingsverklaring
Om jullie tijdens de zwangerschap, bevalling en nazorg de best mogelijk zorg te verlenen, kan het noodzakelijk zijn om je medische gegevens te delen met andere zorgverleners van de Reinova geboortegroep. Wij vragen jullie daarom, bij de intake, het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Gezinsgerichte zorg
Mocht je ervoor kiezen om niet thuis te bevallen, of door omstandigheden genoodzaakt bent om in het ziekenhuis te bevallen, dan kun je terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moeder -en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis. Hier kun je samen met je partner bevallen en verblijven in een verlossuite. Zie onderstaand filmpje.

Haga Ziekenhuis, loc. Leyweg

Wanneer het door omstandigheden toch voorkomt dat we niet naar het Reinier de Graaf Gasthuis kunnen, wijken we uit naar het HAGA ziekenhuis. Indien je om bepaalde redenen liever niet in het RDGG wil bevallen, is het Haga Ziekenhuis uiteraard een goed alternatief. 

Kring Westland

Als praktijk nemen wij deel aan Kring Westland. Dit is een organisatie van praktiserende verloskundigen in de regio. Het doel van deze organisatie is het verbeteren van de onderlinge samenwerking, kwaliteitsbevordering en het onderhouden van de contacten met andere zorgverleners en disciplines. Wij houden een aantal keer per jaar bijeenkomsten om over verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen. Daarnaast doen wij gezamenlijke scholingen en organiseren wij methodisch intercollegiaal overleg volgens de richtlijnen van de KNOV.