Ga direct naar de inhoud.

Tevredenheid

Wij vinden het fijn te merken als onze zorg goed ontvangen wordt! Graag investeren wij tijd in hoge kwaliteit en goede zorg en kiezen er daarom ook bewust voor weinig geld te spenderen voor marketing. Mond-tot-mondreclame is voor ons het meeste belangrijk. Vertel dus gerust aan anderen waarom je zo blij was met ons. 

U kunt ons bijvoorbeeld een review geven via:

Indien jullie op of aanmerkingen hebben, of feedback willen geven over de begeleiding, horen wij dit uiteraard graag. Mocht je bijvoorbeeld de zorg anders zien, dan deze is ingericht, geef dit dan altijd aan. Waar mogelijk passen wij onze zorg aan op jullie wensen. 

Ben je onverhoopt niet tevreden, zit je met vragen en/of twijfels? Dan verzoeken wij je om dit aan ons kenbaar te maken. We nemen graag de tijd om hierover rustig met jullie in gesprek te gaan. 

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van, of de bejegening door een van ons is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige hierover te praten. 
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV),

KNOV
Bezoekadres: 

Rembrandtlaan 46
3723 BK Bilthoven

Postadres:
Postbus 18
3720 AA Bilthoven
Tel: 030- 229 42 99
Fax: 030- 229 41 62
E-mail: info@knov.nl