Ga direct naar de inhoud.

Combinatietest

Aan alle zwangere vrouwen in Nederland wordt de combinatietest aangeboden. Dit is een kansberekenende test waarbij er wordt gekeken wat voor jullie de persoonlijke kans is op het krijgen van een kind met het syndroom van Down (trisomie21), het syndroom van Edwards (trisomie18) en het syndroom van Patau (trisomie13). Bij deze test zal er bloed worden afgenomen en de nekplooi van de baby wordt met een echo opgemeten. Dit in combinatie met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap bepalen hoe hoog de kans voor jullie is op het krijgen van een kind met een van deze drie chromosoomafwijkingen. Wij zullen jullie tijdens het eerste gesprek hierover voorlichting geven. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we je naar de folder die je meekrijgt of de website van het RIVM. De combinatietest wordt niet vergoedt door je verzekering (ook niet bij een leeftijd van 36jaar en ouder). De totale kosten voor het onderzoek zijn € 162,20.

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test, waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft. Deze test is in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar gekomen binnen de TRIDENT studie. Vanaf deze datum wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21,13 en 18. Dit, in plaats van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De NIPT kan vanaf de 10de zwangerschapsweek worden aangeboden.

Het grote voordeel van NIPT is dat er geen risico is op een miskraam. Daar staat tegenover dat de NIPT geen 100% zekerheid geeft en dat er maar naar de aanwezigheid van 3 syndromen wordt gekeken. Binnen 10-15 werkdagen is de uitslag bekend.

Als je toch 100%  zekerheid wilt, is er ook nog invasieve diagnostiek nodig (vruchtwaterpunctie of vlokkentest).

Als je in aanmerking komt voor de NIPT, krijg je de test  volledig vergoed: dit ongeacht je leeftijd en zonder dat dit gevolgen heeft voor je eigen risico.

Indien je de NIPT tóch wil laten uitvoeren als je hiervoor NIET in aamerking komt, dan is dit bij ons ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen ca. 700,-.

Enkel een leeftijd van 36jaar of ouder is GEEN indicatie om aan de NIPT-studie mee te doen. Dit integenstelling tot de indicatie voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Wil je meer weten over de NIPT kijk dan op Meer over NIPT

« terug

Filter op


Lees ook