Ga direct naar de inhoud.

Prenataal onderzoek

Vrouwen met een verhoogd risico bij de combinatietest krijgen ook voorlichting over prenatale diagnostiek. Dit wil zeggen een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Bij de vlokkentest wordt een klein stukje weefsel van de placenta weggenomen. Bij een vruchtwaterpunctie wordt ongeveer 20 ml vruchtwater uit de baarmoeder weggehaald. Deze testen kunnen alleen worden gedaan bij een leeftijd van 36 jaar of ouder of als de kans op een kind met een chromosoomafwijking verhoogd is gebleken. Echter zijn deze invasieve onderzoeken, in tegenstelling tot de combinatietest en de NIPT niet zonder risico. Voor meer informatie over de vruchtwaterpunctie of vlokkentest verwijzen we je naar de website over prenatale screening.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De 20-weken echo is een structureel echoscopisch onderzoek en vindt plaats rond 20 weken van de zwangerschap. Dit is een keuze en het wordt vergoed door je zorgverzekeraar. De echo heeft als doel om lichamelijke afwijkingen zoals een hartafwijking of een openrug op te sporen. Ook wordt er naar de ligging van de placenta gekeken. De 20 weken echo vindt plaats in onze eigen praktijk. Het onderzoek heeft voor en nadelen, maar brengt geen risico’s met zich mee. Een nadeel kan zijn dat de echo onrust zaait wanneer er iets wordt gezien waarvan de artsen niet goed weten wat het is. Een voordeel kan zijn dat de echo je gerust stelt als alles normaal lijkt te zijn. De details kun je teruglezen in de folder.

GUO (Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek)

Indien er dichtbij in uw familie of de familie van uw partner een (aangeboren) afwijking voorkomt heeft u recht op een GUO. Deze uitgebreide echo vindt plaats in het Diaconessenhuis te Voorburg (Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX, tel 070 3401100) 

Houd rekening met de kosten van uw eigen risico! 

« terug

Filter op


Lees ook