Medische echo's

Tijdens de zwangerschap worden er een aantal echo's gemaakt. Deze maken wij gewoon in onze eigen praktijk.

vive juni11

Tijdens de zwangerschap wordt er een aantal echo's gemaakt, die we gewoon in de eigen praktijk kunnen doen. Wij hebben hiervoor een gespecialiseerde echoscopiste in dienst. Echo's zijn leuk voor aanstaande ouders, maar het zijn wel degelijk medische onderzoeken. Voor een nauwkeurige uitslag moeten echo's bij een bepaalde termijn gemaakt worden. Dus hoewel het soms lastig in te passen lijkt in je agenda, realiseer je dan, dat we de echo zó plannen dat dit in belang van de zwangerschap is! 

Medische echo's worden vergoed door de verzekering. 

Intacte echo (8-9 weken, wordt alleen met medische indicatie vergoed)

Deze echo heeft als doel om vast te stellen of het vruchtje zich in de baarmoeder bevindt, of het een eenling of meerling is en of het hartje klopt. 

Termijn echo (10-12 weken)

Deze echo heeft als doel om de uitgerekende datum vast te stellen. Tot deze periode groeien alle embryo’s met dezelfde snelheid. Voor een nauwkeurige bepaling bepaalt de echoscopiste wanneer de echo gepland kan worden. 

SEO (18-20 weken) 

De echo heeft als doel om lichamelijke afwijkingen zoals o.a. een hartafwijking of een open ruggetje op te sporen. Het is een onderdeel van prenatale screening. Ook wordt er naar de ligging van de placenta gekeken, de hoeveelheid vruchtwater, het aantal vaten in de navelstreng en de groei van het kindje. Hoewel deze echo bekend staat als "de 20-wekenecho", is deze met 19 weken optimaal om de baby goed te bekijken. Het is een medische echo, die nauwkeurig gepland moet worden, om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de ontwikkeling van je kindje. 

Groei echo (rond 28-32 weken)

Een groei echo wordt alleen op indicatie gemaakt. Dit wordt door de verloskundige tijdens de controle aangegeven. 

Liggingsecho (35-36 weken)

Rond 35-36 weken zullen wij tijdens een gewone controle een liggingsecho maken. Er wordt alleen gekeken of het hoofdje van de baby mooi naar beneden ligt. Als de baby (nog) in stuitligging ligt, dan volgen gesprekken en onderzoeken in het ziekenhuis en kan er gekeken worden of de baby uitwendig kan worden gedraaid.