Ga direct naar de inhoud.

Prenataal onderzoek

 

Als aanstaande ouders wil je graag weten of jullie baby gezond is. Gelukkig wordt de meerderheid van de kinderen gezond geboren! Ongeveer 3-4 % van de kinderen heeft bij de geboorte een aandoening. Sommige, maar niet alle, afwijkingen kunnen voor de geboorte (prenataal) worden opgespoord. In Nederland heb je als zwangere vrouw de mogelijkheid om jullie ongeboren kindje te laten onderzoeken. Zo kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met downsyndroom. En ook kun je laten onderzoeken of jullie kind een open ruggetje heeft of een andere lichamelijke afwijking. Deze onderzoeken noem je prenatale screening op downsyndroom en lichamelijk afwijkingen. Met ingang van 1 april 2011 is de screening uitgebreid. Ouders die kiezen voor down screening krijgen tegenwoordig ook te horen of hun kind een verhoogde kans heeft op trisomie 13 (patausyndroom) en trisomie 18 (edwardssyndroom).  Deze onderzoeken kunnen jullie misschien geruststellen maar kunnen soms ook juist leiden tot onrust.  Tijdens jullie eerste afspraak bij ons op de praktijk (intake gesprek) geven wij jullie, indien gewenst, uitgebreide informatie over o.a. de voor- en nadelen van deze testen. Hierna kunnen jullie de brochure die meegegeven wordt in alle rust bestuderen en besluiten om de testen wel of niet uit te laten voeren. Uiteraard blijft het ten allen tijde een keuze en geen verplichting! Indien jullie geen informatie wensen zullen wij verder niks vertellen over de screening. Er volgt nu meer uitleg over de diverse onderzoeken die eventueel kunnen plaatsvinden tijdens in de zwangerschap.

Prenatale onderzoeken

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening.

Er zijn twee onderzoeken: screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 weken echo. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Jullie beslissen zelf of je dit wilt.

Screening op down-, edwards- en patausyndroom:

De combinatietest: Dit bestaat uit bloedonderzoek bij de zwangere en echo- onderzoek van de
baby (de dikte van de nekplooi wordt gemeten). Het onderzoek kan plaatsvinden tussen 9 en
14 weken zwangerschap en is een kansbepaling. De test berekent hoe groot de kans is dat
jullie kindje de chromosoomafwijking; down-, edwards- of patau heeft.


NIPT: Dit is een Niet- Invasieve- Prenatale- Test die uitgevoerd wordt op bloed van de moeder.
Dit bloedonderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap.
De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de
NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.
Daarom kunnen zwangeren vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT maar dit kan alleen als zij
meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT- 2)
Voor uitgebreide informatie over de NIPT verwijzen wij naar de website:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.meerovernipt.nl


De uitslag van bovenstaande onderzoeken geven beiden geen zekerheid. Maar als de uitslag
gunstig is, wordt er geen vervolgonderzoek gedaan.
Als de uitslag ongunstig is. kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen (de zgn.
invasieve onderzoeken; vruchtwaterpunctie of vlokkentest).


Beide testen dienen zelf betaald te worden (zorgverzekering vergoedt alleen het gesprek) tenzij er
sprake is van een medische indicatie.
De combinatietest kost 168,- en wordt in sommige gevallen door een aanvullende verzekering wel
vergoed (informeer dit bij je zorgverzekering).
De NIPT moet altijd zelf betaald worden en kost 175,-

 

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor onderzoek naar aangeboren afwijkingen. Er wordt dan dus vastgesteld ( met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest) of een bepaalde aandoening wel of niet aanwezig is. Dit noem je prenatale diagnostiek. Dit zou het geval kunnen zijn als er specifieke erfelijke aandoeningen of aangeboren afwijkingen in jullie families voorkomen. Ook dit wordt uitgebreid besproken tijdens het intake gesprek en indien nodig wordt er extra informatie ingewonnen. Ook zonder risico factoren is het mogelijk om bij het ongeboren kind de kans vast te stellen op een bepaalde aandoening. We spreken dan van prenatale screening.

Voor meer informatie over de vruchtwaterpunctie of vlokkentest verwijzen we je naar de website over prenatale screening.

 

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De 20-weken echo is een structureel echoscopisch onderzoek en vindt plaats rond 20 weken van de zwangerschap. Dit is een keuze en het wordt vergoed door je zorgverzekeraar. De echo heeft als doel om lichamelijke afwijkingen zoals een hartafwijking of een openrug op te sporen. Ook wordt er naar de ligging van de placenta gekeken. De 20 weken echo vindt plaats in onze eigen praktijk. Het onderzoek heeft voor en nadelen, maar brengt geen risico’s met zich mee. Een nadeel kan zijn dat de echo onrust zaait wanneer er iets wordt gezien waarvan de artsen niet goed weten wat het is. Een voordeel kan zijn dat de echo je gerust stelt als alles normaal lijkt te zijn. De details kun je teruglezen op onderstaande site.
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/20-wekenecho

Als je overweegt de screening op downsyndroom en/ of een 20-weken echo te laten,                        dan heb je voor het onderzoek een uitgebreid gesprek met ons zodat jullie een geïnformeerde en
weloverwogen keuze kunnen maken. Jullie krijgen dan de volgende voorlichting;
- informatie over de aandoeningen
- informatie over het onderzoek
- informatie over de kosten van het onderzoek
- uitleg over de manier waarop het onderzoek uitgevoerd wordt
- uitleg over de betekenis van de uitslag

GUO (Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek)

Indien er dichtbij in uw familie of de familie van uw partner een (aangeboren) afwijking voorkomt heeft u recht op een GUO. Deze uitgebreide echo vindt plaats in het Diaconessenhuis te Voorburg (Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX, tel 070 3401100) 

Houd rekening met de kosten van uw eigen risico! 


Lees ook