Prenataal onderzoek

Als aanstaande ouders wil je graag weten of de baby gezond is. Deze onderzoeken noem je prenatale screening.

vive 172916858

Opsporen van afwijkingen

Gelukkig wordt de meerderheid van de kinderen gezond geboren! Ongeveer 3-4 % van de kinderen heeft bij de geboorte een aandoening. Sommige, maar niet alle, afwijkingen kunnen voor de geboorte (prenataal) worden opgespoord. In Nederland heb je als zwangere vrouw de mogelijkheid om het ongeboren kindje te laten onderzoeken bijvoorbeeld op het hebben van het Downsyndroom of lichamelijke afwijking. Deze onderzoeken noem je prenatale screening. Deze onderzoeken kunnen jullie misschien geruststellen, maar kunnen soms ook juist leiden tot onrust. Tijdens het intake gesprek geven wij, indien gewenst, uitgebreide informatie over o.a. de voor- en nadelen van deze testen. Al deze informatie staat in een folder die ook meegegeven wordt. Hierna besluit je pas om de testen wel of niet uit te laten voeren. Uiteraard blijft het te allen tijde een keuze en geen verplichting! Indien jullie geen informatie wensen zullen wij verder niks vertellen over de screening. 

Prenatale onderzoeken

Je kunt het kindje laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek in de zwangerschap heet prenatale screening. Er zijn twee onderzoeken: screening op chromosoomafwijkingen: Down-, Edwards- en Patausyndroom en screening op aangeboren (lichamelijke) afwijkingen.

Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom:

NIPT: Dit is een Niet- Invasieve- Prenatale- Test die uitgevoerd wordt op bloed van de moeder. Dit bloedonderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap. Zwangeren kunnen sinds 1 april 2017 kiezen voor de NIPT maar dit kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT- 2).

De uitslag van de NIPT geeft vrijwel 100% zekerheid. Omdat de NIPT zo betrouwbaar is, wordt er geen vervolgonderzoek gedaan als de uitslag gunstig is. Alleen als de uitslag ongunstig is, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om 100% zekerheid te krijgen (vruchtwaterpunctie of vlokkentest).

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Eerste trimester SEO

Per 1 september 2021 start er onderzoek (de IMITAS studie) naar de toegevoegde waarde van een 13-weken  screeningsecho. Deze echo heeft als doel het vroeg opsporen van grote aangeboren afwijkingen, zoals open schedel of hartafwijkingen. Deze echo voeren wij in de eigen praktijk uit, wordt vergoed en is jullie eigen keuze om wel of niet te laten uitvoeren. Hij lijkt in die zin op de 20-weken echo, maar verschilt wezenlijk: er wordt NIET naar het geslacht gekeken, hij wordt niet herhaald als er slechte beeldvorming is (wél als er verdenking op een afwijking is) en wordt alleen uitgevoerd als je toestemming geeft voor het verzamelen en bewaren van je gegevens en de echoresultaten. Ook kan je na de geboorte benaderd worden om vragen over de gezondheid en ontwikkeling van je kind te beantwoorden.  Je moet van te voren je goed inlezen over dit onderzoek en toestemming geven voor deelname.

Tweede trimester SEO:

De 20-weken echo is een echoscopisch onderzoek rond 20 weken van de zwangerschap.  De echo heeft als doel om lichamelijke afwijkingen zoals een hartafwijking of een open rug op te sporen. Ook wordt er naar de ligging van de placenta gekeken. De 20 weken echo vindt plaats in onze eigen praktijk. Deze echo wordt standaard aangeboden, maar het is jullie eigen keuze om deze uit te laten voeren.  Hij wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

GUO (Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek)

Als er dichtbij in jouw of de familie van de vader een (aangeboren) afwijking voorkomt, kan je recht hebben op een GUO. Deze uitgebreide echo vindt plaats in het ziekenhuis. De indicatie voor deze echo wordt vastgesteld door ons, nadat je voor intake bent geweest.