Prenataal onderzoek

Als aanstaande ouders wil je graag weten of de baby gezond is. Deze onderzoeken noem je prenatale screening.

vive 172916858

Opsporen van afwijkingen

Gelukkig wordt de meerderheid van de kinderen gezond geboren! Ongeveer 3-4 % van de kinderen heeft bij de geboorte een aandoening. Sommige, maar niet alle, afwijkingen kunnen voor de geboorte (prenataal) worden opgespoord. In Nederland heb je als zwangere vrouw de mogelijkheid om het ongeboren kindje te laten onderzoeken bijvoorbeeld op het hebben van het Downsyndroom of lichamelijke afwijking. Deze onderzoeken noem je prenatale screening. Deze onderzoeken kunnen jullie misschien geruststellen, maar kunnen soms ook juist leiden tot onrust. Tijdens het intake gesprek geven wij, indien gewenst, uitgebreide informatie over o.a. de voor- en nadelen van deze testen. Al deze informatie staat in een folder die ook meegegeven wordt. Hierna besluit je pas om de testen wel of niet uit te laten voeren. Uiteraard blijft het te allen tijde een keuze en geen verplichting! Indien jullie geen informatie wensen zullen wij verder niks vertellen over de screening. 

Prenatale onderzoeken

Je kunt het kindje laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek in de zwangerschap heet prenatale screening. Er zijn twee onderzoeken: screening op chromosoomafwijkingen: Down-, Edwards- en Patausyndroom en screening op aangeboren (lichamelijke) afwijkingen.

Screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom:

De combinatietest: Deze bestaat uit bloedonderzoek bij de zwangere en echo- onderzoek van de baby (de dikte van de nekplooi wordt gemeten). Het onderzoek kan plaatsvinden tussen 9 en 14 weken zwangerschap en is een kansbepaling. De test berekent hoe groot de kans is dat jullie kindje de chromosoomafwijking Down-, Edwards- of Patau heeft. Na een ongunstige uitslag van deze test, wordt de mogelijkheid geboden om als vervolgstap de Nipt uit te laten voeren.

NIPT: Dit is een Niet- Invasieve- Prenatale- Test die uitgevoerd wordt op bloed van de moeder. Dit bloedonderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap. De NIPT ontdekt meer kinderen met Down-, Edwards- en Patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. Zwangeren kunnen sinds 1 april 2017 kiezen voor de NIPT maar dit kan alleen als zij meedoen aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT- 2).

De uitslag van bovenstaande onderzoeken geven beiden geen zekerheid. Maar als de uitslag gunstig is, wordt er geen vervolgonderzoek gedaan. Als de uitslag ongunstig is. kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen (vruchtwaterpunctie of vlokkentest).

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De 20-weken echo is een structureel echoscopisch onderzoek en vindt plaats rond 20 weken van de zwangerschap. Dit onderzoek is ook een keuze en wordt wél vergoed door je zorgverzekeraar. De echo heeft als doel om lichamelijke afwijkingen zoals een hartafwijking of een open rug op te sporen. Ook wordt er naar de ligging van de placenta gekeken. De 20 weken echo vindt plaats in onze eigen praktijk. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee.

GUO (Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek)

Als er dichtbij in jouw of de familie van de vader een (aangeboren) afwijking voorkomt, kan je recht hebben op een GUO. Deze uitgebreide echo vindt plaats in het ziekenhuis. De indicatie voor deze echo wordt vastgesteld door ons, nadat je voor intake bent geweest.