Waar beval je?

Tijdens de zwangerschap heb je alle tijd om te bedenken waar je wilt gaan bevallen. Als je goed gezond bent en de zwangerschap verloopt probleemloos kun je ervoor kiezen om thuis te bevallen.

vive 304803503

Tijdens de zwangerschap heb je alle tijd om te bedenken waar je wilt gaan bevallen. Als je goed gezond bent en de zwangerschap verloopt probleemloos kun je er voor kiezen om thuis te bevallen.

Vaak voel je je in je eigen omgeving wat meer ontspannen, wat de bevalling kan bespoedigen. In de zwangerschap wordt hier uitvoerig over gesproken met jou en je partner tijdens het zogenaamde bevalgesprek. Dit doen we aan de hand van het door jullie opgestelde geboorteplan.

Bij een thuisbevalling assisteert een kraamverzorgster de verloskundige. De kraamverzorgster verzorgt jou en de baby tijdens en vlak na de bevalling en in de dagen daarna. Zolang alles goed gaat is je huis een veilige plek om te bevallen. We houden tijdens de hele bevalling goed in de gaten of alles naar wens verloopt. Treden er complicaties op dan gaan we alsnog naar het ziekenhuis.

Poliklinisch bevallen 

Je kunt er ook voor kiezen om in het Reinier de Graaff Gasthuis te Delft of in het Haga ziekenhuis te Den Haag te bevallen. Als je in het ziekenhuis poliklinisch bevalt dan begeleiden wij jullie daar. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, kan er voor een poliklinische bevalling een eigen bijdrage variërend van 200 tot 400 euro worden gerekend. Houd hier rekening mee.

We komen altijd eerst thuis kijken en vervolgens bespreken we samen met jullie wat er verder gaat gebeuren. Vaak laten we jullie nog even samen de weeën opvangen en komen later weer terug. Rond de 5 à 6 cm vertrekken jullie meestal richting het ziekenhuis. Uiteraard hangt dit nauw samen met tijdstip, drukte op de weg, verwachte snelheid bevalling etc.

We adviseren van tevoren een patiëntenpas aan te maken van het desgewenste ziekenhuis. Ook is het handig en geruststellend als jullie al eens een kijkje genomen hebben.

Medium-risk (plaatsindicatie) bevallen 

Soms is het noodzakelijk dat je in het ziekenhuis bevalt, door je medische voorgeschiedenis of het verloop van je vorige bevalling(en). Je hebt dan een plaatsindicatie, maar kan wel gewoon met ons bevallen. Je bevalling wordt in dit geval vergoed door de zorgverzekeraar.