De geboorte-aangifte

Binnen drie werkdagen na de geboorte van de baby moet hij of zij worden aangegeven bij de gemeente waar de bevalling heeft plaats gevonden.

vive 179883284

Binnen drie werkdagen na de geboorte van de baby moet hij of zij worden aangegeven bij de gemeente waar de bevalling heeft plaats gevonden. Hij of zij wordt dan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens (GBA).

De aangifte kan door iedereen die getuige was van de geboorte worden gedaan. Die persoon moet wel een verklaring van de arts of verloskundige meenemen en legitimatie.

Wil je dat de baby de achternaam van je partner krijgt? Dat kan, als je geregistreerd partner of getrouwd bent. Ook is dit mogelijk wanneer er in de zwangerschap erkenning heeft plaatsgevonden. Indien je niks van tevoren hebt geregeld, krijgt de baby automatisch de achternaam van moeder.

Zodra het kindje is aangegeven zal er door de belastingdienst een BSN aangemaakt worden. Deze wordt per post toegestuurd. Hierna dien je dit door te geven aan je zorgverzekeraar. Het kind wordt dan automatisch bijgeschreven op de polis en is meeverzekerd.