Gehoortest

Om vast te stellen of de baby goed kan horen wordt de gehoortest afgenomen. Voor de ontwikkeling van je baby is een goed gehoor erg belangrijk.

vive 294136328

Om vast te stellen of de baby goed kan horen wordt de gehoortest afgenomen. Voor de ontwikkeling van je baby is een goed gehoor erg belangrijk.

Kinderen die geen zachte geluiden horen, krijgen later problemen om op een spontane manier te leren praten. Om vast te stellen of de baby goed kan horen wordt de gehoortest afgenomen. De baby krijgt een klein dopje in het oor. Het dopje is verbonden aan een meetapparaat. Dit apparaat meet het gehoor van de baby. Beide oren worden apart getest. Na de uitvoering van de test krijg je meteen de uitslag.

Je krijgt automatisch per post een uitnodiging voor de gehoorscreening. De test wordt uitgevoerd op het consultatiebureau bij je in de buurt, als de baby circa 10-14 dagen oud is.